1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Portfolio
 4. Risks
 5. Let’s get started: how do I track risks within my portfolio?

Let’s get started: how do I track risks within my portfolio?

Track the risks of a portfolio in the Risks tab of the Portfolio app in the Fortes Change Cloud. it is not only easy to keep track of all risks in the same place, it is also useful to keep track of them in the Portfolio app – the place where all other relevant information about this portfolio is located.


This article answers the following questions:


What is the goal of the risk tab in the Portfolio app?

With the risk tab in the Portfolio app of the Fortes Change Cloud you can easily keep track of the risks of your portfolio. You can keep track of the status, the opportunity and the impact for each risk. You can also assign a risk to someone and you can display other relevant information, such as the date the risk was created. Furthermore, the list of risks can be exported to a spreadsheet program or be printed, so it can be shared with people that don’t have access to the project. This tab ensures that the risks of your portfolio are easily and centrally monitored.

Hoe richt ik de risico’s tab in?

 1. Voeg de gewenste kolommen toe door te klikken op KOLOMMEN en de gewenste kolommen te selecteren. Dit zijn kolommen die meer informatie verschaffen over de risico’s. Kies bijvoorbeeld voor de kolom Laatst gewijzigd op om de datum van de laatste wijziging van het risico weer te geven.
 2. Voeg een risico toe door te klikken op +. Vul vervolgens een omschrijving in en vul de overige kolommen in.
  • Status geeft aan of een risico is opgelost of nog loopt.
  • Kans vermeldt de kans dat het risico zich voltrekt.
  • Impact geeft de impact van een risico weer, zij het dat het zich voltrekt.
  • Eigenaar biedt de mogelijkheid een risico toe te wijzen aan een specifiek persoon.
 3. Stel eventueel een filter in om de risico’s te filteren. Dit vergroot het overzicht, omdat het mogelijk is alleen de risico’s weer te geven die belangrijk zijn op dat moment. Stel eventueel een weergave in als je een filter of set van filters vaker wilt gebruiken.
 4. Exporteer de risico’s naar een spreadsheetprogramma om ze makkelijk door te sturen of om ze te delen met anderen die geen toegang hebben tot de Fortes Change Cloud.

Was this article helpful?

Related Articles