1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Portfolio
 4. Milestone planning
 5. What is the best way to use a Gantt chart?

What is the best way to use a Gantt chart?

Een Gantt grafiek is een handige tool die inzicht geeft in proces-planning en is daarom een veelgebruikt hulpmiddel bij projectmanagement. De grafiek werd ontwikkeld door Henry Laurence Gantt en was zo effectief dat hij werd gebruikt bij grote projecten, zoals de bouw van de Hoover Dam in 1931. In de Fortes Change Cloud worden Gantt grafieken gebruikt in onder andere de mijlpalenplanning en capaciteitsplanning in de Portfolio app en in de project planning en resource planning in de Project app.


In dit artikel vind je antwoord op de volgende vragen:


Wat is een Gantt grafiek en hoe ziet het er uit?

De y-as in een Gantt grafiek bestaat uit een aantal rijen die ieder een fase of activiteit binnen een proces weergeven. De eerste activiteit staat vaak bovenaan en de laatste onderaan. Op de x-as staat de tijd weergegeven. Met een balk wordt voor elke activiteit de startdatum en de duur van de activiteit weergegeven. Zo is duidelijk hoeveel doorlooptijd een activiteit benodigd. Verder kunnen onderlinge afhankelijkheden (dependencies) worden toegevoegd, zodat duidelijk is dat Activiteit B pas kan beginnen wanneer Activiteit A is afgerond.

Voorbeeld van een Gantt grafiek in Fortes Change Cloud

Uit welke onderdelen bestaat een Gantt grafiek?

Een Gantt grafiek bestaan uit een aantal onderdelen. De meeste onderdelen zijn universeel voor alle Gannt grafieken. Echter, de Gantt grafieken in Fortes Change Cloud zijn geoptimaliseerd voor project- en portfoliomanagement. Zo kun je in Fortes Change Cloud kolommen toevoegen aan de grafiek, zodat bijvoorbeeld de start- en einddatum in het overzicht worden weergegeven.

 • Activiteiten of items zijn de portfolio-items die kunnen worden ingepland. De Fortes Change Cloud gebruikt automatisch de portfolio-items die zijn gedefinieerd in de portfolio-funnel.
 • Balkjes zijn geplande activiteiten of portfolio-items. De positie van een balk geeft de start- en einddatum van een activiteit aan, evenals de duur.
 • Dependencies zijn lijntjes tussen geplande portfolio-items. Dependencies geven aan dat een portfolio-item pas kan beginnen als een vorig portfolio-item is afgerond.
 • Sub-items kunnen worden gebruikt om een activiteit of item te verdelen in verschillende sub-items. Daarnaast kunnen sub-items worden gebruikt om belangrijke mijlpalen weer te geven in de Gantt-grafiek.
 • De tijdlijn wordt gebruikt om de tijd weer te geven. De tijdlijn kan worden aangepast naar behoeve in de Mijlpalenplanning app.

Hoe gebruik ik een Gantt grafiek in de Fortes Change Cloud?

 1. Plan items in door de bijbehorende balkjes te verplaatsen en korter of langer te maken. Let op dat de start- en einddatum kloppen.
 2. Sorteer de items zodat de eerste items bovenaan staan. Het doel is om de planning een lijn van linksboven naar rechtsonder te laten vormen. Dit zorgt voor een duidelijk overzicht.
 3. Voeg sub-items toe om belangrijke onderdelen van een item weer te geven of om mijlpalen toe te voegen aan de planning.
 4. Voeg dependencies toe om aan te geven welke items moeten worden afgerond voordat een ander item kan worden gestart.

Was this article helpful?

Related Articles