Gecalculeerd link-veld omzetten

In eerdere versies van FCC werkten velden van het type String als link wanneer deze gecalculeerd werd. Dit werkte al niet voor de nieuwe functionaliteiten. In deze nieuwe versie is de oude functionaliteit ook strikter geworden in de toegestane HTML in string velden. Deze calculatie kan wel werken in een veld van het type Rich Text. 

Om het huidige veld om te zetten moet het veld gereset en daarna van type veranderd worden. Als de instellingen veranderd zijn, moet het veld opnieuw berekend worden om hem weer te laten werken. 

⚠ Kopieer de instellingen van het veld voor het resetten van het veld, na het resetten zijn deze kwijt. 

  1. Reset field om alle typen in de type selector beschikbaar te maken. 
  1. Kies het type Rich Text (Memo field with additional formatting) 
  1. Recalculate field om het veld weer goed te vullen, dit kan even duren. 

Was dit artikel nuttig?